انتخاب شایسته جناب آقای دکتر بابادی نیا، مدیرعامل شرکت گیلاس کامپیوتر در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران را به ایشان و متخصصین حوزه شبکه و امنیت تبریک عرض می نماییم.