راهکاری سریع، ارزان، کامل، خودکار و آسان برای شناسایی آسیب پذیری های وب سایت و وب اپلیکیشن ها 
 
برخی از ویژگی ها:
 • بررسی امنیت و آسیب پذیری وب با اسکنر Acunetix
 • فایروالها ، SSL  و سرورهای خارج از سرویس ، ناتوان در برابر هک برنامه های مبتنی بر وب 
 • ابزار مطرح جهانی برای حفظ امنیت برنامه های وبی 
 • بررسی دقیق تزریق SQL و آسیب پدیر ی های موجود در برابر حملات XSS
 • فناوری مبتکرانه AcuSensor  با نرخ خطای پایین 
 • فنا وری های اسکن Ajax  و Web 2.0 برای یافتن آسیب پذیری ها 
 • تست قسمت های محافظت شده دربرابر پسورد و فرمها با پرکننده خودکار فرم های اینترنتی 
 • در هر زمان و از هر مکانی ، وب سایت های مختلف را اسکن کنید 
 • گزارش های دقیق 
 •  تحلیل وب سایت شما در برابر پایگاه داده هک گوگل 
 
اسکن وب سایت برای شناسایی آسیب پذیری در برابر حملات:
 •  Cross site scripting
 • SQL injection and blind SQL injection
 • OWASP top 10 and other vulnerabilities
 • شناسایی پسورد های ضعیف در وب سایت
 • بررسی و پایش تمامی صفحات وب سایت به همراه ارایه تحلیل امنیتی ...