تمامی لایسنس ها قابلیت اتصال به کنسول مرکزی را دارا می باشند و بر اساس نیاز سازمان های کوچک و بزرگ ، محصولات Business کسپرسکی پاسخگوی نیازهای امنیتی شما می باشند.

  • Endpoint Security for Business, Select
  • Endpoint Security for Business, Advance
  • Total Security for Business
  • Kaspersky Security for Mail Server
  • Kaspersky Security for Internet Gateway
  • Kaspersky Security for Collaboration
  • Kaspersky Security for Mobile
  • Kaspersky Security for Virtualization, Server

نسخه ویژه برای ادارات کوچک :

  •  Small Office Security 5

جدول مقایسه :